ПОЛИТИКА

ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

I. Цел на политиката

 

1. Ние отдаваме голямо значение на защитата на личните данни, поради което ги обработваме при стриктно спазване на нормативните изисквания,  включително в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) (GDPR) и Закона за защита на личните данни. Целта на настоящата Политика за защита на личните данни (“Политика”) е да бъдете информирани относно обработването на лични данни от наша страна, когато посещавате, ползвате услугите и пазарувате през нашия уебсайт за електронна търговия https://kaielectric.com/, наричан по-долу „Уебсайт“.

 

II. Кои сме ние

 

2. "Кай Трейд" ООД, наричано по-долу "Kai Eletric", седалище и адрес на управление в гр. Враца, п.к. 3000ул. „Демокрация № 17, ет. 3, ап. 9.

Адрес за кореспонденция: гр. София 1172, ж. к. „Дианабад“, ул. „Св. Пимен Зографски“ № 18А, ет. 2, ап. 3

тел.: +359 896 80 56 56 (на цената на разговор с Виваком според тарифния план на абоната)

адрес на електронна поща: office@kaielectric.com.

 

III. Каква информация събираме, цел, основание и срок за съхранение на личните данни

 

3. Ние събираме Ваши лични данни, когато:

- посещавате уебсайта ни, включително използваме „бисквитки“ (“cookies”);

- създавате профил в него;

- извършвате покупки на предлаганите от нас стоки на уебсайта;

- Ви изпращаме нашия имейл бюлетин;

- когато използвате формата за контакт.

 

3.1 Лични данни при посещаване на уебсайта

 

3.1.1 При използване от Ваша страна на уебсайта, т.е. без значение дали сте създали и влезли в профила си, дали извършвате поръчка или по друг начин сте ни предоставили информация, ние събираме личните данни, които Вашият браузър изпраща към нашия сървър. Ако разглеждате нашия сайт, ние автоматично събираме следната информация:

- IP-адреса на Вашето устройство;

- посетената страница и откритите продукти;

- дата и част на посещението;

- информация дали разглеждате сайта като гост или притежавате профил в уебсайта.

 

В този случай целта на обработването е осигуряване на възможност за ползване на уебсайта при гарантиране на стабилността на неговото функциониране и сигурността му, както и за анализ на ползването и статистически цели. Основанието за обработването е нашият легитимен интерес съгласно чл. 6, ал. 1, б. „е” от GDPR, а именно да знаем кой и за какво посещава нашия уебсайт, включително да се защитим срещу всяка правна претенция от страна на посетителя във връзка с използването на уебсайта или от своя страна да предявим правна претенция при неправомерно използване.

 

Срокът за съхранение на данните е 5 години.

 

3.1.2 При използване от Ваша страна на уебсайта ние използваме и бисквитки.

Какво представляват „бисквитките“ (“cookies”)

Бисквитките са малки текстови файлове, които могат да се запишат на Вашето устройство/браузър, когато посещавате уебсайта и да съхраняват временно информация за потребителя. При Ваше следващо посещение на уебсайта, браузърът ще изпрати обратно към уеб сървъри информацията във вече създадените бисквитки. Различните бисквитки имат различни срокове за съхранение, което означава, че при последващо посещение на нашия уебсайт, е възможно бисквитката да е вече изтрита. Всеки браузър има отделно пространство за съхранение на бисквитки, поради което ако ползвате повече от един браузър, е възможно бисквитки с една и съща цел и на един и същи уеб сървър да бъдат записани повече от веднъж.


Бисквитките и личните данни

Бисквитките по принцип не индивидуализират конкретно лице, а дават информация за браузър и използвано устройство. Информацията, която се събира от бисквитките, може да бъде използвана единствено за осъществяването на конкретни функции в уебсайта, свързани със самия потребител. Данните са криптирани, за да се предотврати достъпът до тях от неоторизирани лица и не се използват по никакъв начин, освен за целите на предоставяне на пълната функционалност на уебсайта и при ползване на нашите услуги. Използването на данните се налага с цел функционирането на уебсайта, събиране на необходима информация,  гарантиране на сигурността на ползвателите на уебсайта, както и за подобряване на услугите, които Ви предоставяме.


Временни и постоянни бисквитки

В зависимост от срока на съхранение бисквитките на устройството на потребителя, те се делят на сесийни и постоянни. Сесийните бисквитки се съхраняват временно на Вашето устройство и се изтриват след приключване на сесията, т.е. затваряне на уебсайта. Постоянните „бисквитки“ се съхраняват на крайното устройство за предвидения за тях срок или докато не бъдат изтрити от потребителя. Такава постоянна бисквитка е _at.cww, която ви позволява да споделяте съдържанието на нашия уебсайт със социални мрежи през AddThis. Следва също така да имате предвид, че в повечето случаи на постоянни бисквитки се касае за бисквитки на трети страни, върху които Kai Electric не винаги има контрол.


Задължителни бисквитки

 Без тези бисквитки не е възможно нормалното функицониране на уебсайта. Ако забраните тези бисквитки, може да бъде невъзможно или пък изключително затруднено ползването на отделни функции на уебсайта (такава бисквитка е „language“, която запазва езиковите предпочитания при използване на уебсайта и се съхранява 29 дни, както и бисквитката ocsessid, която запазва състоянието на страницата, която сте посетили и е сесийна).

 

Функционални бисквитки

Тези бисквитки са необходими за по-доброто и улеснено за вас функциониране  на сайта, като дават възможност да бъдат запаметени настройките във Вашия профил, какви любими продукти сте посочили, какви данни за доставка сте избрали при последната поръчка и др подобни (такава бисквитка е „currency относно валутата при договаряне и се съхранява 29 дни).


Бисквитки с аналитични цели

Тези бисквитки помагат за следенето на посещаемостта и начина на използване на нашия уебсайт, което ни позволява да извършване на уебанализи относно удобствата и трудностите при на уебсайта и да правим общи заключения на база събраната статистическа информация с оглед подобряване на функционирането на уебсайта и предлаганите услуги. С политиката на Google Analytics може да се запознаете тук https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=bg.

 

Бисквитки за рекламни цели

Тези бисквитки на трети страни съдържат информация за това как сте използвали нашия уебсайт и могат да бъдат използвани за персонализиране на рекламни кампании през платформите на външни сайтове и услуги. По този начин виждате релевантна за Вас информация, включително реклама. Възможно е нашият уебсайт да използва бисквитки, чрез които информацията за това, че сте го посетили и относно начина, по който го използвате, да бъде използвана от партньорските социални мрежи и външните рекламни платформи, напр. Facebook Ads и Google Ads.


Как можете да деактивирате „бисквитките“?

Всеки потребител има възможност да контролира използваните „бисквитки“, да разрешава, изтрива и деактивира събирането на „бисквитки“ занапред, чрез настройките на браузъра, който използвате. В различните браузъри инструментите, чрез които се контролира използването на „бисквитки“, се намират на различни места, като най-често те се намират в меню „Опции“/ „Настройки“/ „Предпочитания“. Отново в менюто на съответния браузър, в което са настройките за разрешаване, деактивиране и блокиране на „бисквитките“, ще откриете и възможност да изтриете вече съхранените „бисквитки“. Подробна информация е общодостъпна в Интернет.

Вие можете също така да промените автоматичното управление на „бисквитките“ по подразбиране, респективно сроковете за тяхното съхранение, които са зададени, отново чрез настройките на Вашия браузър.

Важно е да имате предвид, че с ограничаването и изтриването на „бисквитките“, както и промяната на автоматичното им управление, е възможно да не можете да използвате пълните функционалности на уебсайта и това да създаде неизправности и технически грешки при влизането и пазаруването от нашия уебсайт.

 

4. Лични данни от профила Ви на уебсайта

 

При създаване на профил от Вас в уебсайта ние обработваме следната информация:

- име;

- фамилия (по желание);

- имейл.

 

При създаване на профил в уебсайта чрез използване на Ваш профил в Google или Facebook горната информация се извлича от съответния профил автоматично, ако е публично достъпна в него.

 

Ако не ни предоставите горните данни, няма да можете да създадете профил на уебсайта и да се ползвате от неговите предимства и удобства.

 

След създаване профила ние обработваме още и информация за:

- любимите Ви продукти;

- история на поръчките;

- периодични плащания;

- наградни точки;

- рекламации;

- записване/отписване за имейл бюлетин.

 

Горната информация се обработва от нас за целите на предимствата и удобствата, които дава профила като услуга от наша страна при разглеждане на уебсайта и извършване на поръчки за покупка на стоки през уебсайта, напр. наградни точки, история на поръчките, както и за комуникация с Вас, а основанието за обработването е чл. 6, ал. 1, б. „б” от GDPR - когато обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор.

 

Срокът за съхранение на информацията в профила е до момента на изтриването  му, което се извършва от  Kai Electric по искане на клиента, направено по електронен път до office@kaielectric.com.

 

5. Лични данни при поръчване и закупуване на стока през уебсайта

 

При извършване на покупка на поръчка през нашия уебсайт ние събираме следната информация:

- име;

- фамилия;

- телефонен номер;

- адрес за доставка;

- закупена стока;

- банкова сметка (ако клиентът е избрал да плати по банков път и във всички случаи на отказ от договора, за да бъде възстановена сумата)

 

Ако не ни предоставите горните данни, няма да можете да закупите стока от нас.

 

Целта на обработването е прехвърлянето от наша страна на правото на собственост и доставянето на поръчаната от Вас стока, съответно заплащането й от Ваша страна и осигуряване на възможност от наша страна за упражняване от потребителите на правата им по договора за покупко-продажба, спазване от наша страна на законови задължения за съхраняване на данъчна и счетоводна информация и свързаният с това данъчен контрол от страна на държавата, защита от наша страна срещу евентуални правни претенции от страна на купувача или съответно предявяване на правна претенция от наша страна към него. Основанията са чл. 6, ал. 1, б. „б” от GDPR - когато обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор, чл. 6, ал. 1, б. „в” от GDPR - обработването е необходимо за спазването на задължения от наша страна съгласно българското данъчно и счетоводно законодателство, чл. 6, ал. 1, б. „е” от GDPR – обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на администратора или на трета страна, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на субекта на данните, които изискват защита на личните данни, по-специално когато субектът на данните е дете.

 

Срокът за съхранение на информацията е 5 години, считано от първи януари на следващата година, като допълнително са приложими и законови срокове за съхраняване на счетоводна информация. След изтичане на тези срокове информацията може да се обработва от нас, само ако потребителят я е запазил в профила си.

 

6. Лични данни при абониране за имейл бюлетина ни

 

В този случай ние ще съберем информация за Вашия адрес на електронна поща за целите на изпращане от наша страна на информационния ни бюлетин, съдържащ нашите специални оферти.

 

Основанието за обработване е по чл. чл. 6, ал. 1, б. „е” от GDPR – обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на администратора или на трета страна, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на субекта на данните, които изискват защита на личните данни, по-специално когато субектът на данните е дете.

 

Срокът за съхранение е до момента, в който се отпишете от имейл бюлетина ни, използвайки нарочния линк в мейла, в който сме приложили бюлетина или като ни пишете на office@kaielectric.com.

 

7. Лични данни за използване на формата за контакт


В този случай ние ще съберем информация за Вашия адрес на електронна поща, както и евентуални други лични данни, които доброволно посочите в съобщението си, за да се идентифицирате пред нас по Ваше желание – напр. име, телефонен номер.

 

Целта е да се запознаем с Вашето съобщение, което сте инициирали към нас, да Ви отговорим съобразно Вашите потребности и в определени случаи да се защитим или предявим правна претенция във връзка с така осъществената кореспонденция, ако волеизявленията на страните пораждат правни последици и между тях възникне спор. Основанието за обработването е нашият легитимен интерес съгласно чл. 6, ал. 1, б. „е” от GDPR - бработването е необходимо за целите на легитимните интереси на администратора или на трета страна, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на субекта на данните, които изискват защита на личните данни, по-специално когато субектът на данните е дете.

 

Срокът на съхранение зависи от информацията, която се съдържа във Вашето съобщения. Кореспонденцията може да бъде изтрита незабавно след като приключи, но с оглед евентуалното решаване на бъдещи правни спорове между страните срокът за съхранение е 5 години.

 

Моля да имате предвид, че във всички случаи на обработване на лични данни Kai Electric си запазва правото по своя преценка да заличава личните Ви данни и преди изтичане на посочените по-горе срокове.

 

IV. Допълнителни изявления

 

8.1 Ние можем да споделим Вашите лични данни с трети лица в следните случаи:

- когато това се изисква по силата на закон;

- когато третото лице се явява обработващ на данните от наше име;

- когато това е необходимо, за да можем да изпълним договора за покупко-продажба с Вас, напр. на куриерската фирма следва да предоставим Вашите имена, телефон и адрес на доставка, за да можем да изпълним задължението си да Ви предадем поръчаната стока.

Ние не споделяме информация за Вас с трети лица за целите на директния маркетинг.

 

8.2 Ние не съхраняваме Вашите данни в трети държави.

 

8.3 Ние не обработваме Ваши лични данни за автоматизирано вземане на решения, включително профилиране.

 

8.4 Ние не обработваме лични данни на лица под 16 години.

 

8.5 В случай, че на уебсайта сме публикували линкове към уебсайтове на трети страни и към социални мрежи, същите може да събират лични данни, поради което следва да се запознаете с общите условия и политики за поверителност на съответните уебсайтове или социални мрежи преди да пристъпи към използването им.

 

V. Вашите права

 

Право на достъп

Имате право да поискате потвърждение, дали се обработват данни, отнасящи се до Вас и да поискате информация относно тези данни съгласно чл. 15 от GDPR.

 

Право на коригиране

В съответствие с член 16 от GDPR имате право да поискате попълването или коригирането на неточни данни, отнасящи се до Вас.

 

Право на изтриване

В съответствие с чл. 17 GDPR имате право да изискате съответните данни да бъдат изтрити в случай, че не съществуват правни задължения, предотвратяващи изтриването.


Право на ограничаване на обработката

Вие може да поискате ограничаване на обработката в съответствие с чл. 18 GDPR.

 

Право на преносимост на данните

Имате право да поискате да получавате данните, предоставени на нас в съответствие с чл. 20 GDPR и освен това да поискате предаването им на други обработващи.


Право на възражение

Вие може да възразите на бъдещата обработка съгласно чл. 21 GDPR по всяко време.

 

Право на оттегляне на съгласието

Имате право да оттеглите съгласието си по всяко време съгласно чл. 7, ал. 3 GDPR валидно занапред.

 

Изброените по-горе Ваши права към нас можете да упражните чрез изпращане на електронно писмо до адреса на нашата електронна поща, а именно: office@kaielectric.com.

 

Право на уведомяване на надзорния орган

В съответствие с чл. 77 на GDPR, имате право да подадете жалба пред компетентния надзорен орган, а именно:

 

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

kzld@cpdp.bg

https://www.cpdp.bg/?p=pages&aid=5

 

Настоящата Политика за защита на личните данни е одобрена от управителите на „Кай Трейд“ ООД на 01.06.2022 г.