ОБЩИ УСЛОВИЯ

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

1Настоящите Общи условия уреждат ползването от страна на посетителите на уебсайта за електронна търговия, находящ се на Интернет адрес https://kaielectric.com/ - наричан по-долу „Уебсайт“ и условията за сключване, изпълнение и прекратяване с потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите на договори от разстояние за покупко-продажба на стоките, предлагани чрез уебсайта.

 

2. Посетителите следва да се запознаят с настоящите Общи условия при използване на уебсайта и при несъгласие с тях следва да преустановят ползването уебсайта. Изрично потвърждение за приемане на Общите условия се изисква при извършване на поръчка за закупуване на стока през уебсайта и при създаване на потребителски профил в него.

 

3. Собственик на уебсайта е "Кай Трейд" ООД, наричано по-долу "Kai Electric", седалище и адрес на управление в гр. Враца, п.к. 3000ул. „Демокрация № 17, ет. 3, ап. 9.

Адрес за кореспонденция: гр. София 1172, ж. к. „Дианабад“, ул. „Св. Пимен Зографски“ № 18А, ет. 2, ап. 3

тел.: +359 896 80 56 56 (на цената на разговор с Виваком според тарифния план на абоната)

адрес на електронна поща: office@kaielectric.com

 

4Https://kaielectric.com/ е уебсайт за електронна търговия на предлаганите чрез него стоки и е насочен към клиентите в България. Публикуването на стоките на уебсайта представлява публична покана от страна на Kai Electric за сключването на търговска сделка за покупка-продажба на стоки онлайн от Потребителя/Клиент.

 

5По смисъла на настоящите Общи условия “Потребител/Клиент” e всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, предлагани чрез уебсайта, които не са предназначени от Потребителя/Клиента за извършване на търговска или професионална дейност, съответно всяко физическо лице, което като страна по договор по тези Общи условия действа извън рамките на своята търговска или стопанска дейност, занаят или професия. Покупки през уебсайта могат да извършват лица, на които българският закон е признал дееспособност самостоятелно да сключват сделки. При създаване на профил или извършване на поръчка, ако Потребителят е под 18 години, следва преди това да се свърже с Kai Electric за установяване на законово основание за договаряне с лице, ненавършило 18 години.

 

6. Актуалните Общи условия се публикуват на видно място в уебсайта. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от Kai Electric и същите влизат в сила за Потребителите от момента на потвърждаването им чрез способите, предоставени от уебсайта.

 

 II. ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

7Продуктите, които се предлагат на уебсайтаса разделени в няколко отделни категории, като е възможно търсене чрез използване на филтри.

8. Снимките на продуктите дават обща представа за начина, по който изглеждат в действителност, като е възможно да има известно разминаване и в частност по отношение на цветовете, което може да се дължи и на устройството, от което Потребителят ползва сайта.

9. Детайлната информация относно продукта се поява чрез кликване върху снимката или заглавието му. Ако Потребителят има създаден профил, е възможно продуктът да бъде добавен в „Любими“ чрез кликване върху бутона/линка „Добави в любими“, където се запазва, докато не бъде изтрит от Потребителя. Възможно е и комбиниране на отделни продукти, които са съставни части от цялостен продукт, така че Потребителят да придобие представа за визията на цялостния продукт въз основа на комбинирането на избраните от Клиента съставни продукти.

10. Стъпки при извършване на поръчка:

10.1 Преди да бъде поръчан, продуктът първо следва да бъде добавен в количката чрез бутон/линк „ДOБАВИ“. В количката Клиентът може да се осведоми предварително преди започване на поръчката за прогнозните разходи за доставка в зависимост от населеното място, в което ще се доставят. В количката могат да се добавят повече от един продукт, както и продукти от различни видове.

10.2. Поръчването на продукта/продуктите от Количката започва с натискане на бутона „ПЛАЩАНЕ“/“ПРОДЪЛЖИ“, който отваря страница озаглавена „ПОРЪЧКА“, която дава следните възможности:

Стъпка 1: Поръчване с или без потребителски профил

При поръчване без създаване на профил Потребителят следва първо да въведе име, фамилия, телефонен номер и адрес. Моля да имате предвид, че полетата отбелязани със звездичка (*) са задължителни за попълване.  

При поръчване през профил Клиентът трябва да влезе в него чрез потребителско име и парола, а ако не разполага с профил, следва да създаде такъв чрез попълване на необходимите данни в полетата и потвърждаването им или чрез използване на профил в Google или Facebook. Клиентът отговаря за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или с негово съгласие от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Клиентът е длъжен незабавно да уведомява Kai Electric за всеки случай на неправомерен достъп до профила му чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване. Всяко лице, което създаде профил, следва да се ползва от улесненията, който той предоставя, добросъвестно и в съответствие със закона и добрите нрави, в противен случай Kai Electric има право по всяко време да изтрие всеки един профил, без да е необходимо да уведомява предварително лицето и да изтъква причина за изтриването. Клиентът също може да поиска изтриване на профила по всяко време чрез изпращане на мейл до office@kaielectric.com. Ако при създаването на профил в уебсайта се използва профил в Google или Facebook, следва да се въведат потребителско име и парола за съответния профил. С предоставяне на свой електронен адрес, Клиентът се съгласява, че същият ще бъде използван от Kai Electric за осъществяване на всякаква електронна кореспонденция между страните.

 

Стъпка 2: Издаване на фактура

Клиентът има възможност да посочи, че желае да му бъде издадена фактура, включително да посочи данъчния субект, в чиято полза да бъде издадена фактурата.

 

Стъпка 3: Избор на куриерска фирма

Клиентът може да маркира една от предложените от Kai Electric куриерски фирми за осъществяване на доставката, като за всяка отделна куриерска фирма са възможни опция до адрес на Клиента или опция до офис на куриерската фирма. Визуализирана е и цената на доставката.Клиентът няма право на избор на куриерска фирма, извън предложените от Kai Electric.

 

Стъпка 4Адрес за доставка/офис на куриерска фирма

В зависимост коя опция е избрана в предходната стъпка, Клиентът следва да въведе съответно свой адрес за доставка или офис на куриерската фирма, в който желае да получи стоката.

 

Стъпка 5: Начин на плащане

Клиентът има възможност да избере една от следните опции: наложен платеж, т. е. плащане на куриерската фирма при получаване на стоката или превод по банка, т. е. чрез авансово плащане по посочената банкова сметка на Kai Electric.

 

Стъпка 6: Код/ваучер за отстъпка

В поле „Количка“ Клиентът има възможност да въведе код/ваучер за отстъпка и да го активира с бутон „Приложи“.

 

Стъпка 7Финализиране на поръчката

Клиентът задължително маркира, че се е запознал с Общите условия и с Политиката за защита на личните данни на Kai Electric и потвърждава поръчката с бутон „ФИНАЛИЗИРАЙ ПОРЪЧКАТА“.

 

11. При успешно подадена поръчка Клиентът ще получи от Kai Electric автоматично потвърждение на адреса си на електронна поща, от който момент се счита, че е сключен договорът за покупко-продажба на стоката между Клиента и Kai ElectricДоговорният език е българскиятПо отношение на договора се прилага българското право.

 

12. Потвърждението на поръчката включва осигурява достъп на Клиента до следната информация за поръчката, включително чрез линк за пряк достъп до настоящите Общи условия:

12.1. основните характеристики на стокитекрайната цена с включени всички данъци, такси и допълнителни разходи; условията за плащане и срока за доставка; 

12.2. данни за Каi Electric като продавач на стоката – търговското наименование на дружество, седалището и адреса на управление, адрес на мястото, където се осъществява стопанската дейност във връзка с електронния магазин  (ако е различен от седалището и адреса на управление), телефонен номер и адрес на електронна поща за контактадреса на уебсайта

12.3.  условия, срок и начин за упражняване на правото на отказ и текста на стандартния формуляр за упражняване правото на отказ, както и посочване, че Клиентът трябва да поеме разходите за връщане на стоките в случай на упражняване правото на отказ.

12.4. напомняне за наличието на законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажбакогато е приложимо, се посочва наличието на възможност за оказване на помощ на Клиента след продажбата, наличието на извънгаранционно обслужване и на търговска гаранция, както и условията по тях. 

 

13. Клиентът може да се осведомява за статуса на поръчката по изпълнението й в профила си на уебсайта, като Kai Electric ще изпраща и имейл при предаване на стоката на куриерска фирма с линк към поръчката при куриерската фирма.

 

III. ЦЕНИ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНИЯ

 

14. Всички цени са в български лева и с включен данък върху добавената стойност (ДДС).

 

15. Плащанията се извършват в български лева по един от следните начини:

 

15.1. Наложен платеж при получаване на стоката от куриерска фирма – дължимата сума се заплаща на служител от куриерската фирма, която доставя стоката на посочен от Клиента адрес или се получава от него в офис на куриерската фирма. Обикновено куриерските фирми предлагат възможност за плащане в брой или чрез банкова карта.

15.2. Авансово по банков път по сметка на Kai Electric, посочена във формуляра за поръчка и в потвърждението на  уебсайта – дължимата сума следва да се преведе от Клиента по банков път непосредствено след завършване на поръчката. В случай, че сумата не бъде получена по сметка на Kai Electric в петдневен срок от поръчката, Kai Electric ще се счита освободено от задължението си за доставка.

16. Цените на стоките, посочени на уебсайта, не включват транспортиране и други допълнителни разходи за доставка до адреса, посочен от Клиента.  

 

17.  Стойността на доставката, в това число транспорт и други допълнителни разходи, се посочва отделно за всеки продукт в процеса на извършване на поръчката от страна на Клиента, освен ако е посочено, че същата е за сметка на Kai Electric.

 

18. Цените за доставка, включително условията, при които стойността на доставката се поема от Kai Electric, са посочени и в раздел „Информация за доставка“ на уебсайта.

 

19. Kai Electric има право да променя цените на предлаганите на сайта стоки и цената на доставката по собствена преценка. Клиентът е длъжен да заплати цената, която е била актуална към момента на довършване на поръчката.

 

IV. ИЗВЪРШВАНЕ НА ДОСТАВКАТА

 

20. Доставката се осъществява с куриерска услуга до адрес, посочен от Клиента или до избран от Клиета офис на куриерска фирма, предложена от Kai Electric. Доставките се осъществяват единствено на територията на България.

21. Клиентът няма право да избира куриерска фирма, различна от предложените от Kai Electric при извършване на поръчката от Клиента.

22. Доставката се осъществява в рамките от 1 (единдо 3 (три) работни дни от потвърждаването на поръчката от Kai Electric, освен ако служител на Kai Electric междувременно се свърже с Клиента и му укаже друго по реда на следващата точкаИзключение от посочения срок за доставка правят малките населени места, за които доставките зависят от графика на посещение на съответната куриерска фирма. Ако Клиентът е избрал да плати авансово по банков път, срокът за доставка започва да тече от деня на постъпване на сумата по банковата сметка на Kai Electric.

23. В редки случаи при недостатъчна наличност на заявените продукти, може да се получи забавяне или отказ на доставката от страна на Kai ElectricПри невъзможност за доставка или забавяне на доставка, Kai Electric уведомява Клиента по телефон или по мейл веднага след узнаване на обстоятелствата, препятстващи доставката. При съществено забавяне Клиентът може да откаже доставката чрез изпращане на електронно писмо до office@kaielectric.com. Доставката може да бъде отказана от Kai Electric само при наличие на основателна причина. Липсата на наличност, включително при договорните партньори на Kai Electric, се счита за основателна причина за отказ на доставката от страна на Kai Electric. При отказване на доставката по тази точка от страна на Клиента или на Kai Electric договорът се счита за прекратен, като в случай, че Kai Electric е получил цената на стоката авансово по банков път, е длъжно в срок до 14 (четиринадесетдни да възстанови платени от Клиента суми по банковата му сметка. Сумата не се възстановя, ако клиентът пожелае да му бъде доставен друг продукт на същата цена.

24. При извършването на доставката важат условията за доставка на избраната от Клиента куриерска фирма при извършване на поръчката, с чиито общи условия за доставка Клиентът може да се запознае на официалната интернет страница на съответната фирма.

25Kai Electric не носи отговорност за закъснение в случай, че е по причина на куриерската фирма, като Клиентът следва да информира Kai Electric за забавянето за предприемане на действия по отношение на закъснението спрямо куриерската фирма.

26. За всяка доставка Kai Electric осигурява услугата  “Преглед на пратката преди заплащане“. Тази услуга предлага проверка на състоянието на продукта от външна страна (напр. наличие на следи от удари, надрасквания, счупване, некомплектованост и др. подобни)При получаване на стоката от куриерската фирма, Клиентът или упълномощено от него лице, следва внимателно да прегледа стоката в присъствие на служител на куриерската фирма, като при разопаковане следва да се внимава да не се поврежда оригиналната опаковка на производителя. Ако след отварянето на пратката бъдат установени недостатъци на продукта, доставката може да бъде отказана. За отказа следва да бъде попълнен формуляр на Констативен протокол в два екземпляра, предоставен от куриерската фирма, в който подробно да се опишат недостатъците на стоката и да се подпише от Клиента/третото упълномощено лице и служител на куриерската фирмаЕдиният екземпляр от Констативния протокол задължително следва да остане при Клиента/третото упълномощено лице, като незабавно следва да се уведоми Kai Electric по телефон или чрез електронна поща  за изясняване на обстоятелствата по случая и последващо процедиране. В този случай,  ако Клиентът е избрал плащане с наложен платеж, не следва да извършва плащане към куриерската фирма, а ако е платил авансово по банков път и отказът да приеме стоката е основателен, сумата му се възстановява по банковата сметка, от която е платил стоката, в срок до 14 (четиринадесетдни. Сумата не се възстановява, ако Клиентът пожелае да му се достави друг продукт от същия вид или различен продукт на същата цена.

27. При невъзможност доставката да бъде осъществена от куриерската фирма поради липса на лице, което да приеме пратката на адреса на доставка или неявяване на Клиента в офиса на куриерската фирмаKai Electric се освобождава от задължението си за доставка. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса или не се е явил в офиса на куриерската фирма, като поеме всички разходи по текущата и по новата доставка. В този случай започва да тече нов срок за доставка от момента на потвърждението. При виновно поведение от страна на Клиента във връзка с неполучаването на стоката, той носи отговорност към Kai Electric за направените от Kai Electric разходи по изпълнението на поръчката.

28. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката Kai Electric изначално не е обвързано от каквото и да е задължение за изпълнение на доставката

29. При поръчки, при които разходите за доставката се поемат от Kai Electric (посочени в раздел „Информация за доставка“ на уебсайтаи невъзможност на Kai Electric да потвърди наличността изцяло или частично на продукт/и от такава поръчкаКлиентът може да използва същите условия за доставка, само ако замени неналичния продукт/и с друг/и, така че да бъдат изпълнени отново условията за поемане на разходите по доставката от Kai Electric.  

V. ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА ОТ СТРАНА НА КЛИЕНТАВРЪЩАНЕ НА СТОКАТА

30. Клиентът има право да се откаже от договора, без да посочва причина, в срок до 14 (четиринадесетдни, считано от приемане на стоката от куриерската фирма.

31. Клиентът няма право да се откаже от договора в следните случаи:

31.1. за доставка на стоки, изработени по поръчка на Клиента или съобразно неговите индивидуални изисквания;

31.2. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

31.3. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

31.4. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени

 

32. Клиентът уведомява Kai Electric за отказа си на имейл адрес: office@kaielectric.com. Договорът се счита прекратен от момента на получаването на мейла на Клиента. Kai Electric е длъжно най-късно до края на следващия работен ден да потвърди получения отказ чрез изпращане на мейл до Клиента.

33. Клиентът извършва отказа, като заяви недвусмислено решението си да се откаже от договора в свободен текст като електронно писмо. За улеснение Клиентът може да ползва текста на следния Стандартен формуляр за отказ, като го копира и попълни в електронната си поща или го разпечата на хартиен носител, попълни, подпише, сканира и приложи като файл към електронното си писмо до office@kaielectric.com:

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора

Попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора

До „КАЙ ТРЕЙД“ ООД (Kai Electric),  чрез имейл адрес: office@kaielectric.com

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки (моля, опишете стоките по вид и количество):

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Стоката поръчана на дата:…………..……..г., получена на дата:……………………..г.

Име и фамилия на потребителя:……………………………………………………………………….

Телефон за контакт на потребителя:……………………………...........

Данни за издадена фактура (моля, попълнете следващите редове, ако е издавана фактура):

Получател по фактурата:……………………………………………………………..........................

Номер на фактурата:.........................................

ДДС номер на получателя по фактурата, ако има такъв:………………………………………..

Банкова сметка на потребителя за връщане на сумата (моля, попълнете следващите редове):

Име и фамилия на титуляра:……………………………………………

Банка:………………………………………………

BIC:…………………………………………………

IBAN:………………………………………………

Декларирам, че в 14-дневен срок от днес ще върна стоките чрез избран от мен куриер до „Кай Трейд“ ООД на адрес: гр. София 1172, ж. к. „Дианабад“, ул. „Св. Пимен Зографски“ № 18А, ет. 2, ап. 3. Известно ми е, че разходите за куриерската услуга по връщането са за моя сметка. Известно ми е, че по отношение на използването на стоките до датата на връщането им нося отговорност единствено за намалената стойност на стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да се установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране. Известно ми е също така, че независимо от предвиденото в предходното изречение, нося отговорност пред Kai Electric за всяко увреждане или погиването на стоката до момента на получаването й обратно от Kai Electric.

Подпис на потребителя (само в случай, че настоящият формуляр се прилага като сканиран файл до office@kaielectric.com):...........................................

Дата(само в случай, че настоящият формуляр се прилага като сканиран файл до office@kaielectric.com):......................................г.

34. В срок до 14 (четиринадесетдни от отказа Клиентът връща стоката на Kai Electric, като поема за своя сметка преките разходи за връщането й.

 

35. Стоката се връща чрез куриерска фирма на следния адрес: гр. София, 1172, ж. к. „Дианабад“, ул. „Св. Пимен Зографски“ № 18А, ет. 2, ап. 3.

 

По отношение на използването на продукта до датата на връщането му, Клиентът носи отговорност единствено за намалената стойност на стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране, т. е. Клиентът отговаря пред Kai Electric, ако е ползвал продукта извън необходимото тестване съобразно спецификата на конкретния продукт.

 

Във всички случаи обаче Клиентът носи отговорност за увреждането или погиването на продукта до момента на получаването му обратно от Kai Electric, като в тази връзка  Клиентът следва да има предвид следното:

Всички върнати продукти трябва да бъдат в същото състояние като при доставката, годни за последващото им предлагане за продажба от страна на Кai Electric. Няма да бъдат приемани като изрядни продукти, които са били поправяни от неупълномощено лице или които са повредени, такива с увредена или нецялостна оригинална опаковка, със следи от износване или използване извън необходимото изпробване, с одрасквания, със следи от удари (напр., но не само – механичниелектрически шокове и др.). Няма да бъдат приемани за изрядни и продукти, които не са придружени от всички аксесоари, с които са били доставени на КлиентаПродуктите трябва да бъдат върнати в оригинална опаковка, придружена от непокътнатите етикети, оригиналната гаранция, стокова разписка, касов бон, фактура, в случай, че е била издадена такава. В случай, че доставеният продукт е бил придружен от подарък, Клиентът трябва да върне и подаръка. В случай, че Клиентът е закупил повече от една бройка от даден продукт, само един от тези връщани продукти може да е бил отварян от Клиента, като останалите бройки трябва да са със запечатана опаковка.

 

36. Kai Electric възстановява всички получени за стоката суми в срок до 14 (четиринадесетдни, считано от получаването на отказа. Възстановяването се извършва единствено по посочената от Клиента банкова сметка в отказа от договора. Kai Electric може да задържи възстановяването на сумите, докато не получи стоките или докато Клиентът не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

 

VI. ЗАКОНОВА ГАРАНЦИЯ И РЕКЛАМАЦИИ

37В съответствие с българското законодателство Клиентът има право в срок до 2 (двегодини от доставката да направи рекламация за всяко несъответствие на стоката (дефект), което е съществувало в момента на доставяне на стоката и което се е появило в рамките на две години от доставката и да поиска стоката да бъде приведена в съответствие.

38Телефон за рекламации: +359 896 80 56 56 (на цената на разговор с Виваком според тарифния план на абоната).

 

VII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И БИСКВИТКИ

39. Въпросите относно защитата на личните данни и относно бисквитките при използването на уебсайта от Потребителите са уредени в приетата от Kai Electric Политика за защита на личните данни („Политиката“)публикувана на видно място в уебсайта.

VIII. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 

40. Съдържанието на този уебсайт, в това число, но не само - графични изображения, търговски марки, текстове, статии, снимков материал и други, е собственост на Kai Electric или на партньори на Kai Electric и същото е защитено от действащото законодателство, доколкото съставлява обект на интелектуална собственост. Забранено е копирането, промяната, изтеглянето, предаването, разпространението или съхраняването на част или на цялото съдържание на уебсайта под каквато и да е форма с търговска цел, без предварителното писмено съгласие на Kai Electric или на съответния партньор на Kai Electric, освен ако това съдържание е изрично е предназначено за изтегляне или за споделяне.

 

IХ. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

 

41Kai Electric не носи отговорност за вреди под каквато и да е форма, претърпени от посетителите или други лица, във връзка с използването на този уебсайт или от невъзможността за използването му, и не предоставя гаранции относно точността, изчерпателността и актуалността на информацията и материалите, публикувани на уебсайта. В случай, че на уебсайта се съдържат препратки към уебсайтове на трети лица или социални мрежи, Kai Electric не носи отговорност за информацията, съдържаща се в тях. Ограничаването на отговорността на Kai Electric е приложимо в пределите, допустими от действащото българско законодателство.

 

ХКОНТРОЛНИ ОРГАНИ

 

42. Следните органи осъществяват контрол за законосъобразност върху дейността, извършвана от Kai Electric чрез уебсайта:

 

42.1. Контрол относно защита на потребителите

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Адрес: гр. София, ПК 1000, ул. "Врабча" № 1, ет. 3,4 и 5

info@kzp.bg

https://kzp.bg/kontakti

 

42.2 Контрол относно защита на личните данни

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

kzld@cpdp.bg

https://www.cpdp.bg/?p=pages&aid=5

 

42.3. Данъчен контрол

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

Териториална дирекция – Велико Търново

Офис Враца

Адрес: гр. Враца 3000, ул.„Васил Кънчов” 86

td_vratsa@ro06.nra.bg

https://nra.bg/wps/portal/nra/kontakti/vratza/vratza

 

 

Настоящите Общи условия са одобрени от управителите на „Кай Трейд“ ООД на  01.06.2022 г.